Munkerudtunet 10 , 1164 Oslo

Ved fare for liv og helse ring 113